【ucas information session】

日期: 2023.1.14(六)

時間: 2:00PM

地點: Excellounge - 銅鑼灣富明街2-6號寶明大廈地下L舖

UCAS全名係Universities and Colleges Admissions Service,係一個提供申請英國全國大學的平台。目前幾乎所有嘅英國大學都是UCAS嘅成員,所以如果打算英國讀大學嘅學生,統一都要透過UCAS來申請大學。
UCAS基本上任何時間都可以提出申請,但是要注意有一個啲熱門科系如醫學、物理治療及藝術領域,可能要提早一些申請,以提升被取錄機會!唔係嘅話有啲學校同埋科目就會錯過咁申請時機。

 


GES升學顧問由淺入深為你講解升學流程及準備手續! 由院校到學科選擇,再到課程申請、簽證、住宿等等,GES提供一條龍咨詢及服務!

🔹 需知流程及開戶

🔹 PERSONAL STATEMENT 個人陳述書 的DO & DON'T

🔹 院校及課程介紹

🔹 學科選擇需知及入學要求

費用全免,當日仲會有即場海外升學諮詢及申請服務添。

歡迎家長陪同學生參加~

有意修讀航空業專業課程的同學萬勿錯過!

想知道更多講座內容,就要留意住我地GES Facebook 專頁啦。

 

以上資訊只供參考,以最新公布消息為準。

😀線上尋找GES升學專家的協助😀

GES升學服務一覽

GES專業升學團隊能夠為你度身訂做你的海外升學途徑,根據你的成績、升學志向、興趣及預算協助你制定合適的升學計劃,唔似一般中介公司只會推薦已簽合約嘅學校。如果同學或家長有心儀學校,都歡迎聯絡我哋提供升學建議!

升學諮詢及預約熱線:+852 31506060

WHATSAPP查詢:
👉63909020
👉63909026