【JUPAS放榜資訊日 2021

   日期: 12-14/8/2021 (四至六)

時間: 10:00 am - 7:00 PM

地點: 銅鑼灣怡和街68號2樓205-215號鋪

 

 

JUPAS就快放榜啦! 有冇信心入到JUPAS心儀既科目呢?
如果無太大信心經JUPAS 直入,又想知道自己成績可以報邊D英澳大學Year 1?

GES升學顧問幫到你! 💁🏻

只要你DSE有19分或以上*﹐就可以直接升讀英國、澳洲大學一年級
為自己準備多一條出路,放榜前快D黎搵GES升學顧問了解下&申請等Offer啦

【JUPAS放榜免費升學資訊週】

免費海外升學諮詢
即場申請海外院校課程: 澳洲八大、錯過UCAS都可以幫你申請直入英國 Top 50 大學
提供Degree (學士學位)、文憑 (Diploma) & 基礎課程 (Foundation) 的入學途徑及要求


記得帶同:

📋HKDSE成績表
📋最近2年校內成績表
📋IELTS成績單 (如有)
📋個人身份証明文件(彩色護照副本)

咁我地就可以俾到最適合嘅建議你啦同即場申請等Offer啦!

*視乎各學科及院校而定,詳情請向GES查詢

立即登記

英國

澳洲

美國

加拿大