JUPAS放榜啦! 有冇信心入到JUPAS心儀既科目?
如果無太大信心經JUPAS 直入,又想知道自己成績可以報邊D英澳大學Year 1? 

GES升學顧問幫到你! 💁🏻

只要你DSE有19分或以上*﹐就可以直接升讀英國、澳洲大學一年級
為自己準備多一條出路,放榜前快D黎搵GES升學顧問了解下&申請等Offer啦

【JUPAS放榜免費升學資訊週】

免費海外升學諮詢
即場申請海外院校課程: 澳洲八大、錯過UCAS都可以幫你申請直入英國 Top 50 大學
提供Degree (學士學位)、文憑 (Diploma) & 基礎課程 (Foundation) 的入學途徑及要求


記得帶同:

📋HKDSE成績表
📋最近2年校內成績表
📋IELTS成績單 (如有)
📋個人身份証明文件(彩色護照副本)

咁我地就可以俾到最適合嘅建議你啦同即場申請等Offer啦!

*視乎各學科及院校而定,詳情請向GES查詢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(詳情可按圖放大)

GES放榜熱線 (查詢、諮詢及預約):
Tel: 3150 6060
Whatsapp: 6390 9020/ 6390 9023/ 63909026

【過往活動】

JUPAS 放榜前部署

日期:2/8/2017 (三)
時間:下午2:30 - 5:00
地點: 北角分校|北角英皇道370-374號振華大廈1字樓 

JUPAS放榜 & 升學諮詢週

日期: 7/8/2017 (一) 至 12/8/2017 (六)

時間:上午11:00 至 下午6:00
地點: 荃灣總部|新界荃灣青山道388號中染大廈12樓01-06室 

時間:下午2:00 至 下午6:00
地點: 銅鑼灣(怡和街)分校|香港銅鑼灣怡和街68號2樓205-215號舖