【DSE升學|心儀學科 VS 名牌大學】

 

喺香港,大學通常被定義為工作先修班。入讀某個學科,代表除咗大學4年外 (以香港普遍大學學科修讀年期計),仲有好大機會成為日後嘅工作,所以選科要睇得更長遠。

 

選科揀大學,通常會考慮4個因素:

對學科興趣
個人擅長
大學排名
學科行業薪酬水平

 

入讀非興趣或擅長學科有機會出現的3個情況:

1) 同學有機會在學期間會感覺吃力,壓力甚大,甚致無法順利畢業。

2) 中途或者有轉科念頭,之前嘅時間就會浪費咗,而且都未必間間大學都容許轉科。

3) 如果打算日後升讀碩士轉行,亦有機會被唔理想的GPA影響入讀機會。

 

興趣會間接或直接影響學業成績。如果你本身有興趣嘅係專業學科,甚致有發牌制度,大學的排名就相對上變得更加無咁重要。

排名高嘅名牌大學,固然會為你帶來更大優勢,但兩者不能共存嘅情況下,有興趣心儀學科應該放喺大學排名之先。

 

揀科應該以人工行先定係興趣行先統計:

 

雖然話興趣行先,但入唔倒心儀學科點算好

外國嘅大學學位供應比較多,競爭無咁激烈,同一成績選擇會比較多,有機會大學排名心水學科兩兼得。

如果本身有計劃移居/移民,或經濟狀況許可,不妨考慮下一頁嘅方法,入讀心水學科。

 

3個入讀心儀學科的方法

1) 外國名牌大學一年級
2) International Year One 國際一年級
3) Foundation 名牌大學基礎課程

 

例如DSE 19分,喺香港有嘅選擇並唔多,但就有機會可以入讀排名更高嘅外國大學,仲要係心儀學科!15分就已經有機會入讀大部份澳洲八大,心儀學科大學名氣兩兼得。就算入唔倒,都仲有另外2個選擇,同學都更易有入讀自己心儀學科的機會。

 

 

雖然興趣重要...

話雖如此,升學問題,又點只係興趣同大學排名之選。以上只係抽其中之一件最多人煩惱嘅問題出黎分析。同學要考慮嘅因素仲有好多,例如家庭經濟狀況,修讀年期,大學地點是否適合自己等。特別係專業學科,修讀年期通常會更長。

每個學生或家長背景唔同,好難一概而論,但歡迎搵我哋了解更多自己有嘅選擇!

 


GES升學服務一覽

GES專業升學團隊能夠為你度身訂做你的海外升學途徑,根據你的成績、升學志向、興趣及預算協助你制定合適的升學計劃,唔似一般中介公司只會推薦已簽合約嘅學校。如果同學或家長有心儀學校,都歡迎聯絡我哋提供升學建議!

升學諮詢及預約熱線:+852 31506060

WHATSAPP查詢:
👉63909020
👉63909026

歡迎填妥下列表格,GES團隊會免費為你提供度身訂造的升學建議😀